Geluidsapparatuur in horecabedrijven

Wil je in jouw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gebruiken? Dan moet je dit melden. Dit doe je bij het Omgevingsloket.

Online geluidsapparatuur melden via omgevingswet.overheid.nl

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.