Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Als je geld of spullen wilt inzamelen voor een goed doel, heb je een collectevergunning nodig. Om ervoor te zorgen dat er geen collectes tegelijkertijd plaatsvinden, is er een landelijk collecterooster. Bekijk eerst op cbf.nl dit rooster en het rooster van de gemeente. Bepaal daarna pas de datum voor het collecteren.

Online een collectevergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een collectevergunning aanvragen als bedrijf (eHerkenning) 

Geen vergunning

Als je een inzameling in besloten kring doet, hoef je geen vergunning aan te vragen.

Geen vergunning maar melding

Voor collectes die zijn geplaatst op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving hoef je geen vergunning aan te vragen. Voor die collectes volstaat een melding. Deze melding moet minimaal 5 werkdagen van te voren ingediend zijn bij de gemeente.

Online een collecte melden als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een collecte melden als bedrijf (eHerkenning)

Kosten

Aan een collecte melden zijn geen kosten verbonden. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een collectevergunning betaal je € 35,10. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.