Bouwstoffen melden

Bouwbedrijven moeten bouwstoffen melden die zij gebruiken voor hun bouwwerkzaamheden. Dit moet omdat deze bouwstoffen aan de regels moeten voldoen die in het Besluit bodemkwaliteit staan. Dit is om de bodem en grond schoon te houden. Ook wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd. Dit doe je bij het Omgevingsloket.

Online bouwstoffen melden via omgevingswet.overheid.nl

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.