Afvalwater lozen

Wil je met jouw bedrijf afvalwater lozen in het riool? Dan moet je dit melden of een vergunning aanvragen. Dit doe je bij het Omgevingsloket.

Online een melding doen of vergunning aanvragen via omgevingswet.overheid.nl

Huishoudelijk afvalwater lozen

Het is verboden buiten het riool huishoudelijk afvalwater te lozen. Is jouw woning of ander gebouw (nog) niet is aangesloten op het riool? Dan kan je een vrijstelling aanvragen op het lozingsverbod bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Als je een watervergunning hebt voor het lozen, hoef je geen vrijstelling aan te vragen.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl.