Avondwinkel openen

In de gemeente Noordwijk mag een winkel niet open zijn na 22.00 uur.

Ontheffing is niet mogelijk

Op werkdagen mag een winkel niet open zijn voor 6.00 uur en na 22.00 uur. Dit staat in de Winkeltijdenwet. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van dat verbod. De Noordwijkse gemeenteraad heeft echter geen gebruik gemaakt van die bevoegdheid. Wij verlenen dan ook geen vrijstelling voor het geopend hebben van een winkel na 22.00 uur.