Openbare verlichting

De openbare verlichting bestaat uit 2 onderdelen. Het bovengrondse deel (de lichtmast en het armatuur) en het ondergrondse deel (de kabels). De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het bovengrondse deel. Netbeheerder Liander is in onze regio-eigenaar en verantwoordelijk voor het ondergrondse deel.

Richtlijnen verlichting

Volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) verlichten we als het nodig is en laten het donker als dat kan. Dit heeft een positief effect op de energiebesparing en voorkomt lichtvervuiling. Daarnaast beschermt de Wet natuurbescherming de leefgebieden van verschillende dieren- en plantensoorten.

Geen verlichting door gemeente Noordwijk

Gebieden zonder openbare verlichting zijn onder andere wegen en fietspaden in het buitengebied, recreatiegebieden, groot groen en natuurgebieden. Verlichting van achterpaden, voortuinen en terreinen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) of woningbouwverenigingen valt buiten het beleid en beheer van de gemeente Noordwijk.

Oorzaken storingen

Storingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Soms is 1 lantaarnpaal kapot en werkt de verlichting weer als de lamp is vervangen.

Als in 1 of meerdere straten lantaarnpalen niet branden, is er meestal meer aan de hand. Er is dan bijvoorbeeld een grondkabel of zekering stuk. In dat geval moet de netbeheerder Liander de storing verhelpen. De doorlooptijd van netstoringen bij Liander kan sterk variëren. Een herstel van de zekering kan binnen 1 dag opgelost zijn. Maar het doormeten van de voedingskabel met de meetwagen kan enkele weken duren. Kijk voor meer informatie hierover op liander.nl/storingen/openbare-verlichting.

Storing of schade melden

Voor het melden van een storing of schade aan lantaarnpalen, kan je online een melding indienen via fixi.nl of de app Fixi. De lantaarnpalen die in het beheer zijn van de gemeente Noordwijk herken je aan de reflecterende sticker met N (Noordwijk) of NH (Noordwijkerhout + De Zilk), nummer en straatnaam. Geef bij jouw melding altijd duidelijk aan om welke lantaarnpaal het gaat. Maak bijvoorbeeld een foto van de sticker van de betreffende lantaarnpaal. Deze staat op ooghoogte op de paal. Op onderstaande foto’s zie je een voorbeeld van zo’n sticker. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Sticker lantaarnpaal Noordwijk

Sticker lantaarnpaal Noordwijkerhout

Direct gevaar

Levert de storing direct gevaar op voor de omgeving? Bijvoorbeeld omdat elektriciteitsdraden zichtbaar zijn? Bel dan met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Of buiten openingstijden met de storingsdienst Openbare verlichting +31 411 44 04 01. Brandt er een lamp niet? Bel dan niet naar de storingsdienst maar meld dit via Fixi!

Afhandeltermijn

Als er schade is aan een lantaarnpaal welke gevaar oplevert, dan wordt deze direct veiliggesteld door de onderhoudsaannemer. Is de lantaarnpaal direct uit voorraad leverbaar, dan zal deze binnen 10 werkdagen worden teruggeplaatst. Als de lantaarnpaal niet direct uit voorraad leverbaar is of er sprake is van een vergunningsaanvraag, dan zal de lantaarnpaal na 3 maanden worden teruggeplaatst.

Nieuwe openbare (led)verlichting

De gemeente Noordwijk zet in op energiezuinige duurzame moderne openbare verlichting. Die bijdraagt aan de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de bewoners en bezoekers van Noordwijk. Door bewust en energiezuinig te verlichten, draagt de gemeente Noordwijk bij aan het besparen van energie.

Als er verlichting nodig is, vormt ledverlichting de standaard bij het toepassen van nieuwe openbare verlichting in Noordwijk. Bij bestaande verlichting vervangen we de armaturen en lampen stapsgewijs aan het einde van de levensduur door energiezuinige led varianten. Zo gaan we bewust om met het verlichten van de openbare ruimte. En besparen we ieder jaar energie.