Fixi

Je kan online een melding openbare ruimte indienen via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Meldingen die je niet kan indienen via Fixi

Je kan geen meldingen indienen via Fixi over:

  • Duin en bos: gaat jouw melding over het duin en bos in Hollands Duin? Dien dan jouw melding in bij Staatsbosbeheer. Dit kan door naar hollandsduin@staatsbosbeheer.nl te mailen.
  • Huisvuil: gaat jouw melding over volle of kapotte verzamelcontainers (ondergrondse containers)? Of kapotte en teruggevonden rolcontainers (minicontainers)? Dien dan jouw melding in bij Meerlanden via +31 297 381 717. Of mail naar pi@meerlanden.nl.
  • Overlast bouwen en/of verbouwen: gaat jouw melding over overlast door bouwen en/ofverbouwen? Dien dan jouw melding in bij de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan online via odwh.nl.
  • Provinciale wegen: gaat jouw melding over provinciale wegen? Dien dan jouw melding in bij de Provincie Zuid-Holland. Dit kan online via zuid-holland.nl met het Meldingsformulier Wegen.
  • Rijkswegen en/of vaarwegen: gaat jouw melding over rijkswegen en/of vaarwegen? Dien dan jouw melding in bij Rijkswaterstaat. Dit kan door te bellen naar +31 800 80 02.
  • Verkeersveiligheid: gaat jouw melding over een goed idee over een verkeerssituatie? Of over een onveilige verkeerssituatie? Dien dan jouw melding online bij ons in. Dit kan met DigiD of zonder DigiD.
  • Waterhuishouding: gaat jouw melding over waterpeil, dijken, dode vissen of watervogels, verontreinigde sloot, illegale lozing in water, algengroei of defect aan gemaal, stuw, duiker of sluis? Dien dan jouw melding in bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit kan online via rijnland.net met het formulier meldingen en incidenten.