Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op jouw aanvraag of bezwaarschrift? Dan heb je misschien recht op een dwangsom. Dit is een boete die de gemeente aan jou moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen. Je vraagt een dwangsom aan met een formulier van de Rijksoverheid. Je kan het formulier downloaden met onderstaande blauwe knop. Stuur het ingevulde formulier daarna naar de gemeente.

Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf) downloaden via rijksoverheid.nl

Voorwaarden

In sommige gevallen heb je geen recht op een dwangsom:

  • Als je de gemeente veel te laat in gebreke hebt gesteld.
  • Als je niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet compleet is.

Afhandeltermijn en beroep

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van jouw aanvraag, alsnog een beslissing nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen. 

Je kan de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Heeft de gemeente na 2 weken na het indienen van jouw aanvraag nog steeds niets van zich laat horen? Dan kan je het besluit afdwingen door beroep in te stellen bij de rechtbank.