Ontheffing strandgebruik

Veel regels die voor onze hele gemeente gelden, gelden ook op het strand. Bijvoorbeeld de regels over het organiseren van evenementen. Hiervoor kan je een ontheffing aanvragen. 

Online ontheffing strandgebruik aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online ontheffing strandgebruik aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Voorwaarden

De volgende activiteiten mogen niet op het strand:

 1. Het plaatsen van, laten liggen of staan van tenten, tafels, banken, kisten, palen of andere voorwerpen. Dit verbod geldt niet voor de volgende spullen die badgasten voor persoonlijk gebruik tijdelijk plaatsen:
  • stoelen
  • zonneschermen
  • parasols
  • windschermen
 2. Een spel of activiteit beoefenen wat hinder geeft.
 3. Rijden met een motorvoertuig of (brom-)fiets.
 4. Een sulky of andere aanspanning op het strand hebben of er mee rijden.
 5. Een zeilwagen op het strand hebben of er mee rijden.
 6. Een motorvaartuig op het strand hebben, aan land brengen of daarmee in zee gaan.
 7. Barbecueën of in de open lucht grillen of opwarmen van eten. Het maakt niet uit welke brandstof daarvoor wordt gebruikt.
 8. Vanaf het strand of de duinen starten met een zweeftoestel.
 9. Het strand verontreinigen met glas in welke vorm dan ook.

De volgende activiteiten mogen alleen in speciaal daarvoor aangewezen zones op het strand:

 1. Een kitesurfboard/surfplank hebben of daarmee in zee gaan. 
 2. Een met 2 of meer lijnen bestuurbare vlieger, ook een kite, gebruiken of oplaten. Op onze website kan je meer informatie lezen over de speciale zones voor kiten en vliegeren.
 3. Naakt recreëren ergens anders dan op het naaktstrand. Op onze website kan je meer informatie lezen over de regels voor naaktrecreatie.
 4. Rijden met een paard. Op onze website kan je meer informatie lezen over de regels voor paarden op het strand.

Uitzondering

Deze verboden gelden niet als de activiteiten deel uitmaken van een evenement waarvoor op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021, 1e wijziging (APV) een vergunning is afgegeven.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaal je € 140,30. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.