< Terug naar de vorige pagina

Aanpassen aan een veranderend klimaat

Clusterbuien waarbij in een uurtje tijd 40 keer de hoeveelheid regen valt waarop onze afvoersystemen zijn berekend, periodes van extreme droogte, temperaturen van boven de 40 graden en exotische dieren -zoals een buxusmot- gedijen hier inmiddels goed. Het klimaat is al zichtbaar aan het veranderen. Maar hoe gaan we hier mee om?

Een strategie

Om aan deze nieuwe klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, ontwikkelen we een strategie (klimaatadaptatiestrategie). We moeten opnieuw gaan bepalen welke hoeveelheid hemelwater wij per uur moeten kunnen verwerken. Maar ook bepalen hoeveel water wij willen vasthouden voor toekomstig gebruik. De samenstelling van ons openbaar groen komt ter discussie te staan. En hoe gaan we onze bebouwde omgeving aanpassen om beter opgewassen te zijn tegen extreme hitte? Allemaal vragen waar we komende perioden antwoorden op moeten geven.

Operatie Steenbreek

Een ding staat nu al vast. We moeten de verharding van de buitenruimte terugdringen. Inwoners en bedrijven kunnen hieraan meewerken door bestrating waar mogelijk te vervangen door planten en regenwater zo veel mogelijk naar het grondwater te geleiden in plaats van naar de riolering.
Gemeente Noordwijk is daarom deelnemer aan Operatie Steenbreek en doet mee aan het NK Tegelwippen. Kijk ook eens op De Groene Uitdaging voor tips om de leefomgeving groener te maken.

Inwoners kunnen gebruik maken van de duurzaamheidssubsidie voor een regenton, vervangen van stenen in de tuin door planten, de aanleg van een geveltuin of een groen dak.