< Terug naar de vorige pagina

Transitievisie warmte en lokale energiestrategie

Gemeente Noordwijk heeft samen met een groep meedenkers een transitievisie warmte en de kaders voor een lokale energiestrategie opgesteld. Inwoners en gemeente hebben een duidelijk beeld hoe ze de komende jaren met elkaar de overstap maken naar een gemeente die afscheid heeft genomen van aardgas.

Tot aan 2050

Het gaat om de periode tot aan 2050. Nederland zal stap voor stap de overgang maken naar een maatschappij waarin er geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstof en waarin energie duurzaam opgewekt wordt. Alle gemeenten staan voor die opgave. Moeten in een transitievisiewarmte en een lokale energiestrategie vertellen hoe ze de overstap maken. Dat is maatwerk. In onze stukken staat dus hoe wij dat in Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk en in ons Buitengebied gaan doen.

Meedenken over de route

De afgelopen maanden zijn de mogelijkheden verkend. Is er volop gediscussieerd. Gemeente en meedenkers hebben de route verkend. Zodat Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk en het Buitengebied de komende jaren op een goede manier afscheid nemen van aardgas en succesvol energie duurzaam opwekken. Vanaf 2050, zeker, maar wellicht eerder. Want één ding is duidelijk geworden. Het zal nog heel wat zweetdruppeltjes kosten om de opwarming van de aarde onder een bepaald niveau te houden. Hoe eerder we een project kunnen oppakken des te beter dat is.

Waar krijgen we energie van?

Meedenkers hebben geholpen antwoord te vinden op vragen als: op welke manier stappen we het beste over? Wat zijn de mogelijkheden. Verwarmen we elektrisch, of met warmte uit aardlagen onder Noordwijk? Slaan we zomerse warmte op in de bodem en halen we die er in de winter weer uit? Of zijn er andere oplossingen? Het resultaat een eigen Transitievisie Warmte gemeente Noordwijk met een bijbehorende kaders voor een Lokale Energiestrategie. 

3 sporen

In de visie staat wat we het beste kunnen gaan doen. De route is verkend. Er zijn 3 sporen:

  1. Werk maken van een collectief systeem om de huizen te verwarmen en snel onderzoeken wat haalbaar is.
  2. Intensiveren van het gebruik van de subsidiemogelijkheden om huizen goed te isoleren.
  3. Stimuleren en mede mogelijk maken als een wijk of een buurt met een goed plan komt om van het aardgas af te gaan en op een andere manier te voorzien in de energiebehoefte.

Mensenwerk

  • Politiek-verantwoordelijk: wethouder Theo Alkemade.
  • Bureau: adviesbureau Royal HaskoningDHV.
  • Projectleider Royal HaskoningDHV: Marco Plantema.

Gemeenteraad unaniem

Op 21 december 2021 heef de gemeenteraad de Transitievisie Warmte gemeente Noordwijk vastgesteld. De raad was unaniem in haar oordeel. De visie vormt een solide basis voor het vervolgtraject. De bijbehorende kaders voor een Lokale Energie Strategie hoeven niet vastgesteld te worden.

Op naar een Lokale Energie Strategie

Nu de gemeenteraad de Transitievisie Warmte heeft vastgesteld wordt deze met de kaders voor de Lokale Energie Strategie in 2022 geïntegreerd tot de Noordwijkse energiestrategie. De basis voor een uitvoeringsagenda. Daar vertaalt de gemeente de vastgestelde strategie naar acties en projecten. Het liefst samen met de samenleving. De wijkuitvoeringsplannen zullen in de uitvoeringsagenda van de Noordwijkse Energie Strategie worden opgenomen.

Nieuwsbrief

Duurzaamheid. Fossielvrij. Energieneutraal. Vind je dit soort onderwerpen interessant? Geef je dan op voor onze Nieuwsbrief Duurzaam Noordwijk.

Duurzaam Bouwloket

Zelf aan de slag met duurzaam verbouwen, energie opwekken, energie besparen? Raadpleeg dan de specialisten van het Duurzaam Bouwloket.

De Noordwijkse Energie Strategie

Raadpleeg de speciale website over de Noordwijkse Energie Strategie.

Meer informatie