Registratie voor Europese verkiezingen voor niet-Nederlanders

Ben je een niet-Nederlander die in Nederland woont? En ben je onderdaan van een andere EU-lidstaat? Dan heb je onder een aantal voorwaarden stemrecht voor de Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen).

Online registreren voor de Europese verkiezingen (DigiD)

Goed om te weten

Als je in Nederland stemt, kies je de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Wil je stemmen voor de leden van het land waar je vandaan komt? Dan moet je in dat land stemmen.

Voorwaarden

Het gaat om personen die:

  • op de dag van de kandidaatstelling hun woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland en;
  • op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en;
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Aanpak

Om aan de EP-verkiezingen te kunnen meedoen, moet je een schriftelijk registratieverzoek indienen bij jouw officiële woongemeente. Je kan dit op de volgende manieren doen:

Om het invullen makkelijker te maken, is een vertaling van het formulier beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.

Let op! Voor de EP-verkiezingen op 6 juni 2024 moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 door de gemeente zijn ontvangen.

Registratie intrekken

Ben je al geregistreerd in Nederland maar wil je bij een volgende EP-verkiezing toch in een ander EU-land stemmen? Dan moet je de registratie intrekken bij jouw woongemeente en je melden bij de autoriteiten van dat land.

Afhandeling

De gemeente registreert jouw verzoek in de Basisregistratie Personen (BRP). Jouw registratie blijft geldig zolang:

  • de lidstaat waarvan je de nationaliteit hebt, lid is van de EU en;
  • je in Nederland woont en;
  • je de registratie niet intrekt.