< Terug naar de vorige pagina

Veelgestelde vragen over Oekraïnse vluchtelingen

Elke veiligheidsregio heeft van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om opvangplekken te organiseren voor Oekraïense vluchtelingen. In de gemeente Noordwijk vangen we op 4 noodopvanglocaties Oekraïense vluchtelingen op.

In de woonplaats Noordwijk:

  • woonruimte naast de Maria ter Zeekerk;
  • Protestantse kerk in de Hoofdstraat;
  • voormalig Zilveren Kruis/Achmeagebouw (vanaf half november 2023 zijn hier weer 54 nieuwe opvangplekken gerealiseerd).

In de woonplaats Noordwijkerhout:

  • Oude politiebureau aan Dijkzicht 1.

Bij het opvangen van vluchtelingen komt veel kijken en het is van belang dat gastgezinnen zich realiseren waar ze aan beginnen. We weten bijvoorbeeld niet hoe lang de oorlog gaat duren en hoe lang mensen opvang nodig hebben. De organisatie Takecarebnb heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen. Kijk voor meer informatie en het aanmelden als gastgezin op takecarebnb.org.

De gemeente heeft het aanbod van woonruimte geinventariseerd en dit doorgestuurd naar Takecarebnb. De inwoners die woonruimte beschikbaar hebben gesteld, ontvangen hierover een e-mail. 

De gemeente zet op dit moment in om de vluchtelingen zoveel mogelijk op gemeentelijke opvanglocaties op te vangen. Begeleiding en ondersteuning is met een centrale opvang beter aan te bieden.

Heb je Oekraïense vluchtelingen in huis? Laat het ons dan weten. Het is belangrijk dat de vluchtelingen geregistreerd worden in de gemeente. Oekraïners die in de gemeente Noordwijk verblijven bij bijvoorbeeld familie of vrienden, moeten zich ook inschrijven bij de gemeente. Dit kan op het tijdelijke verblijfadres. Na inschrijving ontvangen zij een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is nodig voor het aanvragen van allerlei regelingen.

Oekraïners die zich willen inschrijven moeten hiervoor zelf langskomen (op afspraak) bij het gemeentehuis met een legitimatiebewijs, een paspoort of een identiteitskaart. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden met ons Klantcontactcentrum via het telefoonnummer +31 71 36 60 000.

Oekraïners die in de gemeente Noordwijk verblijven bij bijvoorbeeld familie of vrienden, moeten zich inschrijven bij de gemeente. Dit kan op het tijdelijke verblijfadres. Na inschrijving ontvangen zij een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is nodig voor het aanvragen van allerlei regelingen.

Oekraïners die zich willen inschrijven, moeten hiervoor zelf langskomen (op afspraak) bij het gemeentehuis met een legitimatiebewijs, paspoort of identiteitskaart. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden met ons Klantcontactcentrum via het telefoonnummer +31 71 36 60 000.

Het Rode Kruis heeft een Whatsapp-hulplijn geopend voor Oekraïners. Zij kunnen whatsappen met vragen. Het nummer is +31 6 48 15 80 53. Oekraïners kunnen hun vragen stellen in het Engels, Russisch en Oekraïens. Zij krijgen antwoord in de taal waarin ze het bericht sturen.

Ja, medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Er wordt geen bijdrage verwacht van de vluchteling zelf.

Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Het declareren van de vergoeding van medische zorg voor vluchtelingen uit Oekraïne wordt daarmee vereenvoudigd. Ook hebben vanaf 1 augustus 2022 Oekraïnse vluchtelingen geen zorgverzekering meer nodig omdat zij onder de RMO vallen. Eerder afgesloten zorgverzekeringen door Oekraïnse vluchtelingen zullen worden beëindigd. Hierover wordt men per brief vooraf geïnformeerd. Meer informatie over zorg en gezondheid staat op de website van de Rijksoverheid.

In het voormalig Zilveren Kruis/Achmeagebouw in Noordwijk verzorgt Welzijnskwartier elke donderdagavond Engelse les voor Oekraïense vluchtelingen uit de Bollenstreek. De focus ligt op basiskennis van de Engelse taal, zoals de belangrijkste werkwoorden, grammatica en de dagelijkse vocabulaire. Daarnaast oefenen we met spreken. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom ongeacht het niveau. Aan de vaste deelnemers delen we een leerboekje uit. Het is handig om een schrift mee te nemen.

  • Tijdstip: donderdagavond van 19:30 – 21:00 uur (graag aanwezig zijn om 19:15 uur).
  • Locatie: Van de Mortelstraat 4 in Noordwijk, 2e verdieping links achterin.

Let op: er is plek voor 10 mensen. Zijn er meer aanmeldingen, dan plaatsen we je op de wachtlijst. Aanmelden kan per e-mail.

In de regio zijn speciale scholen voor anderstalige leerlingen. Zij krijgen naast de reguliere vakken daar ook NT2 onderwijs. 

Kinderen in de kleuterleeftijd kunnen aangemeld worden op de reguliere basisschool op het moment dat er meer duidelijkheid is over de definitieve verblijfplaats.

Vervoer naar school

Naar de taalklassen kan taxivervoer geregeld worden wanneer dit echt noodzakelijk is. De ISK is met het openbaar vervoer bereikbaar.

Ja. Oekraïense vluchtelingen zelf hebben recht op leefgeld. Kijk voor het aanvragen van leefgeld op onze pagina Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen aanvragen. Meer informatie over werk en inkomen staat op de website van de Rijksoverheid

Let op: voor de mensen die een tijdelijke verblijfsvergunning hadden in Oekraïne, bijvoorbeeld omdat zij daar studeerden of werkten, geldt dat zij in Nederland vanaf 19 juli 2022 niet langer vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Dit geldt ongeacht of zij rechtstreeks uit Oekraïne komen, in hun eigen land zijn geweest of via een ander EU-land komen. Dit betekent dat deze zogeheten derdelanders niet langer aanspraak kunnen maken op gemeentelijke opvang, leefgeld, onderwijs en medische zorg. Meer informatie staat op de website van de Rijksoverheid

Sinds15 juni 2022 kunnen vluchtelingen uit Oekraïne hun geld inwisselen voor euro’s. Het gaat om een eenmalige mogelijkheid voor maximaal 10.000 hryvnia (ongeveer € 310,-) per persoon. Bij de omwisseling worden geen transactiekosten in rekening gebracht. De regeling gaat in 1e instantie gelden voor 3 maanden. Meer informatie (ook Oekraïens en Russisch) staat op refugeehelp.com.

In het voormalig Zilveren Kruis/Achmeagebouw in Noordwijk hebben we een winkel ingericht. Hier kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht voor gratis kleding, speelgoed, koffers en andere artikelen. 

De openingstijden van de winkel zijn: 

  • dinsdagavond tussen 18:00 – 20:30 uur;
  • donderdagmiddag tussen 14:00 – 16:00 uur.   

De winkel is op de 2e verdieping van het voormalig Zilveren Kruis/Achmeagebouw, Van de Mortelstraat 4 in Noordwijk.

We merken dat veel inwoners, bedrijven en verenigingen graag willen helpen. Om vraag en aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten, hebben we op samen.noordwijk.nl een digitaal prikbord ingericht. Heb je fietsen over, kan je helpen met taallessen of ben je juist op zoek naar bepaalde spullen voor de Oekraïense vluchtelingen? Plaats dan een bericht op het platform of reageer op een bericht. Om gebruik te maken van dit platform dient men zich eenmalig te registreren.

Aanmelden kan bij Vluchtelingenwerk.

Dat kan bij: