Inburgeren

De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen, moeten inburgeren. Dit betekent dat je de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. Je moet ook leren over het leven in Nederland. Je bent ingeburgerd als je het inburgeringsexamen hebt gehaald. Je zoekt zelf uit waar je een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kan je bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

Heb je een verblijfsvergunning gekregen voor 1 januari 2013?

Dan helpt de gemeente jou bij jouw inburgering. De taken op het gebied van de sociale zekerheid zijn door de gemeente Noordwijk uitbesteed aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek. Aanvullende informatie kan je vinden op isdbollenstreek.nl.

Heb je een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013?

Dan moet je zelf jouw inburgering regelen. Je kan hiervoor in veel gevallen geld lenen bij DUO. Ook met vragen kan je terecht bij DUO.

Participatieverklaring

Een verplicht onderdeel van jouw inburgering is de participatieverklaring. De gemeente voert dit participatieverklaringstraject uit. Je krijgt hiervoor een uitnodiging van de gemeente.

Tijdens het participatietraject maak je kennis met de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving. Je sluit het traject af met het ondertekenen van een verklaring. Je verklaart dat je de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kent en respecteert. Dit moet binnen 1 jaar nadat je jezelf hebt ingeschreven bij de gemeente. 

Kosten

Migranten betalen de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op inburgeren.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de ISD Bollenstreek via +31 800 95 67 000 of neem contact op met DUO via +31 50 59 99 600

Heb je vragen over de participatieverklaring? Bel dan met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.