Ceremonie bij naturalisatie

Heb je de naturalisatieprocedure succesvol doorlopen? Dan krijg je van de gemeente Noordwijk een uitnodiging voor de ceremonie.

Verklaring van verbondenheid

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie leg je een verklaring van verbondenheid af.

Bij de verklaring van verbondenheid beloof je:

  • de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen;
  • de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horen. 

Daarna krijg je het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Voorwaarden

Je moet de naturalisatieprocedure succesvol hebben doorlopen.

Als je niet bij de ceremonie bent, wordt je geen Nederlander. Aanwezigheid is daarom verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Uitnodiging voor de ceremonie

Je krijgt een uitnodiging voor de ceremonie als je de naturalisatieprocedure succesvol hebt doorlopen. De gemeente Noordwijk organiseert de naturalisatieceremonie. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging waarop je moet reageren met hoeveel personen je de ceremonie komt bijwonen.