Briefadres aanvragen

Een briefadres is een huisadres waar je jouw post laat bezorgen. Je kan jouw post tijdelijk ontvangen op een ander adres dan waar je verblijft. Bijvoorbeeld omdat je geen woning hebt. Je vraagt het gebruik van een briefadres aan bij de gemeente. 

Aanvraagformulier briefadres (pdf) downloaden 

Verklaring toestemming briefadres (pdf) downloaden 

Of maak online een afspraak (gratis).

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • Je hebt een goede reden voor jouw aanvraag. Het kan zijn dat je:
  • geen (vast) woonadres hebt, bijvoorbeeld als je dak- of thuisloos bent of een ambulant beroep hebt of (tijdelijk) geen woning hebt;
  • korte overbrugging hebt tussen 2 woonadressen, mits je niet daadwerkelijk beschikt over een woonadres;
  • in een zorginstelling verblijft;
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor jouw werk;
  • in een gevangenis verblijft;
  • in een psychiatrische inrichting verblijft;
  • bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat jouw verblijfplaats bekend is, de burgemeester beoordeelt dit.
 • Het briefadres is in Nederland.
 • Het briefadres is geen postbus.
 • Je hebt toestemming van de hoofdbewoner of eigenaar van het briefadres.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Aanpak

Je kan op de volgende manieren een briefadres aanvragen:

Kosten

Het aanvragen van een briefadres is gratis.