< Terug naar de vorige pagina

Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA)

Het COA biedt asielzoekers onderdak. Tijdens de asielprocedure vangt het COA asielzoekers op in verschillende soorten opvanglocaties. Na afloop van de procedure biedt het COA statushouders opvang totdat ze een huis krijgen in een gemeente. Kijk voor meer informatie op coa.nl.