Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen

In de BRP staan gegevens van inwoners van Nederland. Je kan een kopie van jouw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere jouw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Je vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin je woont.

Online een uittreksel uit de BRP aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een uittreksel uit de BRP aanvragen als rechtspersoon (eHerkenning)

Of maak online een afspraak (gratis).

Waarvoor heb je een uittreksel nodig?

Organisaties

Organisaties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. Je kan bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat je ingeschreven bent bij de gemeente. Het is belangrijk van te voren te informeren bij de organisatie welke gegevens er op het uittreksel moeten staan. Zo kunnen wij het juiste uittreksel aan jou meegeven. Heb je een uittreksel nodig voor een buitenlandse organisatie? Dan kan je een meertalig uittreksel krijgen.

Reizen met minderjarige

Reis je met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland? Vraag dan een uittreksel aan voor het reizen met minderjarigen. Hierop staan de gegevens van het kind en wie er gezag heeft. Dat kan handig zijn bij controle aan de grens.

Burgerlijke stand

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is een ander uittreksel dan een uittreksel uit de BRP. In een uittreksel uit de burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte (bijvoorbeeld geboorteakte). Je vraagt deze op bij de gemeente waar de geboorte, het overlijden of huwelijk plaatsvond. Wil je een uittreksel van de burgerlijke stand aanvragen? Kijk dan op onze pagina Afschrift van de burgerlijke stand aanvragen.

Aanpak

Je kan op de volgende manieren een uittreksel uit de BRP aanvragen: 

 • Je kan online een uittreksel uit de BRP aanvragen (DigiD). Je betaalt met iDEAL.
 • Je komt persoonlijk langs tijdens de openingstijden van de publieksbalies. Je kan alleen op afspraak (gratis) langskomen. Maak online een afspraak of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Je neemt mee:
  • jouw geldige identiteitsbewijs;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.
 • Je machtigt iemand per brief. De gemachtigde kan langskomen tijdens de openingstijden van de publieksbalies. De gemachtigde kan alleen op afspraak (gratis) langskomen. Maak online een afspraak of bel voor een afspraak met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en neemt mee:
  • brief machtiging;
  • geldig identiteitsbewijs;
  • kopie geldig identiteitsbewijs volmachtgever;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.
 • Schriftelijk per brief of e-mail naar gemeente@noordwijk.nl met een kopie van jouw geldige identiteitsbewijs. Je betaalt via een toegestuurde factuur.

Advocaat

Ben je advocaat? En heb je een uittreksel uit de BRP nodig van een inwoner van de gemeente Noordwijk voor gerechtelijke werkzaamheden? Dan kan je online een uittreksel uit de BRP aanvragen als rechtspersoon (eHerkenning). Je betaalt met iDEAL.

Kosten

De kosten bedragen € 5,75.

Afhandeltermijn

Online aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post. 

Aanvraag bij de publieksbalies

Direct klaar. 

Schriftelijke aanvraag

Binnen 2 werkdagen via de post.