Voornaam of achternaam wijzigen

Als je een goede reden hebt, kan je jouw naam of die van jouw kind wijzigen. Het wijzigen van jouw voornaam doe je bij de rechtbank. Het wijzigen van jouw achternaam doe je bij Justis. Is de wijziging van jouw naam goedgekeurd? Dan komt jouw nieuwe naam in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente voegt jouw nieuwe naam ook toe aan jouw geboorteakte. Organisaties die gebruikmaken van deze gegevens krijgen hierover bericht.

Voorwaarden

Voornaam wijzigen

Je kan jouw voornaam of die van jouw kind wijzigen als je een goede reden hebt. Bijvoorbeeld omdat je gepest wordt of omdat jouw voornaam verkeerd gespeld is bij de geboorteaangifte.

Achternaam wijzigen

Je kan jouw achternaam of die van jouw kind wijzigen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Kijk op justis.nl voor de voorwaarden.

Is jouw achternaam officieel gewijzigd? Dan moet jouw gewijzigde naam op jouw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs aan.

Aanpak

Voornaam wijzigen

Zo wijzig je jouw voornaam of die van jouw kind:

  • Je dient een verzoek in bij de rechtbank. Je hebt hiervoor een advocaat nodig.
  • Jouw advocaat vertelt wat je nodig hebt.

Achternaam wijzigen

Zo wijzig je jouw achternaam of die van jouw kind:

  • Je dient een verzoek in bij Justis.
  • Je betaalt de aanvraag aan Justis. Hierover ontvang je bericht.
  • Justis beslist of jouw achternaam wordt gewijzigd.

Dubbele achternaam vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kan je jouw 1e kind ook 2 achternamen geven. Is jouw 1e kind geboren na 31 december 2015? Dan kan je alsnog voor de dubbele achternaam kiezen. Je hebt tot 1 januari 2025 hier de tijd voor.

Kosten

Voornaam wijzigen

Bij het wijzigen van jouw voornaam betaal je de kosten van jouw advocaat. En voor de griffie van de rechtbank.

Achternaam wijzigen 

Bij het wijzigen van uw achternaam betaal je kosten aan Justis. Kijk voor de kosten op justis.nl.

Bezwaar en beroep

Voornaam wijzigen

Wijst de rechtbank jouw verzoek voor het veranderen van jouw voornaam af? Dan kan je in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Je moet dit binnen 3 maanden na de afwijzing doen. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Als het hoger beroep wordt afgewezen, kan je nog in cassatie bij de Hoge Raad. Ook dit moet je binnen 3 maanden doen. Hiervoor heb je ook een advocaat nodig.

Achternaam wijzigen

Wordt jouw verzoek om jouw achternaam te wijzigen afgewezen? Dan kan je bezwaar maken bij Justis. Dit doe je binnen 6 weken na het besluit. Ben je het niet eens met de uitspraak op jouw bezwaarschrift? Dan kan je in beroep gaan bij de rechtbank. Dit moet je ook binnen 6 weken doen. Stelt de rechtbank jou in het ongelijk? Dan kan je nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.