Grafuitgifte

Gemeente Noordwijk is beheerder van de gemeentelijke begraafplaats. Je kan voor een periode een graf huren. Jouw uitvaartondernemer vraagt dit aan bij de gemeente.

Formulier aanmelden begrafenis, bijzetting urn, gebruik opbaarkamer, gebruik aula (pdf) downloaden

Formulier machtiging tot openen graf, urnenruimte en overschrijven uitsluitend recht (pdf) downloaden

Grafrecht

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats krijg je door een ‘recht tot begraven’ te kopen. Dit betekent dat je het graf een bepaalde periode huurt van de gemeente.

Aankoop van grafrecht op particulier graf of particuliere urnennis

Graven en urnennissen op de gemeentelijke begraafplaats worden alleen voor directe begraving en/of bijzetting uitgegeven. Het van te voren aankopen of reserveren van een graf of urnennis is niet mogelijk. Wij geven grafrecht op een graf of urnennis uit voor maximaal 20 jaar. Na deze periode kan je het grafrecht verlengen met maximaal 10 jaar.

Afstand grafrecht doen

Wil je afstand doen van jouw graf? Dit doe je door een afstandsverklaring in te leveren bij de gemeente.

Overschrijven grafrecht

Is de huurder van het graf overleden? Dan kan je het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de huurder. 

2 soorten graven en de mogelijkheid tot bijzetting

Op de gemeentelijke begraafplaats bestaan 2 soorten graven en de mogelijkheid tot bijzetting. Het is van groot belang dat je hierin een weloverwogen keuze maakt.

Graf met uitsluitend recht (familiegraf of eigen graf)

Een persoon koopt het grafrecht voor een graf waar 3 personen in kunnen of 3 urnen. Deze persoon is rechthebbende. En kan met uitzondering van anderen keuzes maken over onder andere:

  • bijzetting;
  • gedenksteen;
  • verlengen of overdragen van het grafrecht.

Graf zonder uitsluitend recht (algemeen graf)

In een algemeen graf kunnen 3 personen die geen familie van elkaar zijn of geen relatie met elkaar hebben. Dit graf is eigendom van de gemeente Noordwijk en blijft minimaal 10 jaar intact. Daarna kan de gemeente het graf ruimen. Er zijn geen rechthebbenden die kunnen beslissen wat er met het graf gebeurt.

Bijzetting in urnennis

Asbussen kan je voor een periode van 20 jaar bijzetten in een urnnis in het columbarium. Er kunnen per urnennis maximaal 3 standaard asbussen worden bijgezet. In een urnenkelder maximaal 2 standaard asbussen. Net zoals bij een graf met een uitsluitend recht is er sprake van een rechthebbende. Diegene kan er voor kiezen de periode met 10 jaar te verlengen.

Aanpak

Aanvraag voor een graf

Jouw begrafenisondernemer doet de aanvraag voor een graf. Jouw begrafenisondernemer kan hiervoor het formulier aanmelden begrafenis, bijzetting urn, gebruik opbaarkamer, gebruik aula (pdf) downloaden. En het formulier machtiging tot openen graf, urnenruimte en overschrijven uitsluitend recht (pdf) downloaden. Deze formulieren moet jouw begrafenisondernemer ingevuld afgeven bij de beheerder van de gemeentelijke begraafplaats. Samen met het verlof van begraven/cremeren.

Aanmelden uitvaart

Jouw begrafenisondernemer kan voor het aanmelden van een begrafenis, bijzetting, gebruik van de aula of opbaarkamer bellen met de beheerder van de gemeentelijke begraafplaats via +31 6 53 44 94 12. Dit nummer is ook bereikbaar voor meldingen tijdens het weekend en in de avonduren.

Overschrijven grafrecht

Is de huurder van het graf overleden? Dan kan je het graf overschrijven naar een familielid. Doe dit binnen 1 jaar na overlijden van de huurder. Schrijf hiervoor een brief. De ondertekende brief kan je afgeven bij de beheerder van de gemeentelijke begraafplaats of aan de gemeente sturen.

Kosten

Kijk voor de kosten van 2024 op de Tarieventabel Begraven in de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Noordwijk 2024.