As verstrooien

Na een crematie moet de as van de overledene 1 maand bewaard blijven, de urn blijft dan op het crematorium. Daarna beslis je wat je met de as wilt doen. Wil je de as verstrooien? Verstrooien van as kan op een strooiveld, op open zee of op een voor jou bijzondere plaats. Soms heb je wel een ontheffing nodig.

Locaties

Strooiveld

Het crematorium waar de uitvaart plaatsvindt, beschikt over het algemeen over een strooiveld. De gemeente Noordwijk heeft zelf geen strooiveld in beheer. Voor informatie over mogelijke strooivelden, als onderdeel van niet door de gemeente Noordwijk beheerde begraafplaatsen, kan je contact opnemen met de beheerder van de betreffende begraafplaats.

Verstrooien op een bijzondere plaats

Je kan ook kiezen om de as te verstrooien op een voor jou bijzondere plaats. Daar moet je van tevoren wel toestemming voor krijgen van de eigenaar van de grond of de beheerder van het water. Dat geldt ook als de eigenaar of de beheerder een overheidsorganisatie is (zoals een gemeente of een waterschap).

Verboden plekken voor het verstrooien van as in Noordwijk

As mag volgens artikel 5:36 van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 niet worden verstrooid op:

  • verharde delen van openbare plaatsen;
  • het strand;
  • de zee (tot 1 km uit de kust);
  • sportterreinen;
  • kinderspeelplaatsen.

Ontheffing aanvragen

Voor ontheffing op grond van zeer bijzondere omstandigheden kan je schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij de gemeente per brief of e-mail via gemeente@noordwijk.nl.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaal je € 136,75. Deze kosten betaal je ook als de aanvraag wordt afgewezen.