Aangifte doen van doodgeboren kind

Is jouw kind levenloos ter wereld gekomen na een zwangerschap van 24 weken of meer? Dan moet je aangifte doen bij de gemeente. Dit doe je voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Je mag jouw kind niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag je aangifte doen. In beide gevallen maakt de gemeente een akte van geboorte (levenloos) op. De gemeente neemt deze akte op in het overlijdensregister van de burgerlijke stand.

Bel voor een afspraak (gratis)

Aangifte en registreren

Zowel de vader als de moeder mag aangifte doen. Maar ook anderen die weten van het overlijden. Daarnaast mogen ook medewerkers van het ziekenhuis of de uitvaartverzorger aangifte doen.

Is het al langer geleden dat jouw kind dood is geboren? Dan kan je alsnog aangifte doen in de gemeente waar jouw kind is geboren. Is er wel al een akte van jouw kind, maar staat daar geen voornaam in? De gemeente kan een naam op de akte vermelden. Je kan jouw kind ook registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar je nu woont.

Aanpak

Je doet aangifte van jouw doodgeboren kind bij de gemeente waar jouw kind is geboren. Is dit in de gemeente Noordwijk? Maak dan een afspraak bij ons. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. Je neemt mee:

  • jouw geldige identiteitsbewijs;
  • de verklaring van de arts van het overlijden van jouw kind.