Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag of voogdij hebben, betekent dat je beslissingen mag nemen over een kind. 

Online ouderlijk gezag aanvragen via rechtspraak.nl (DigiD)

Online een voogd aanwijzen via rechtspraak.nl (DigiD)

Ouderlijk gezag

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? En krijg je een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap

Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Tot 1 januari 2023 krijg je bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. 

Let op! Erken je als ongehuwde of niet-geregistreerde partner na 1 januari 2023 een kind? Dan krijg je automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder.

Voogd

Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

Voorwaarden

Ouderlijk gezag

De voorwaarden voor het aanvragen van ouderlijk gezag lees je op rechtspraak.nl/onderwerpen/gezag.

Voogd

De voorwaarden voor het aanwijzen van een voogd lees je op rechtspraak.nl/onderwerpen/voogdij.

Aanpak

Ouderlijk gezag

Je kan ouderlijk gezag aanvragen op de volgende manieren: 

Voogd

Je kan een voogd aanwijzen op de volgende manieren: 

  • Je kan een voogd aanwijzen in jouw testament via een notaris.
  • Je kan online een voogd aanwijzen via rechtspraak.nl (DigiD).
  • Je kan schriftelijk een voogd aanwijzen. Download hiervoor via rechtspraak.nl een formulier (pdf). En stuur dit formulier ingevuld naar de Rechtbank.

Afhandeltermijn

Je krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Rechtspraak via het telefoonnummer +31 88 36 16 161.