Snoeien

In de gemeente Noordwijk worden 3 soorten snoei toegepast bij bomen:

  1. snoei om jonge bomen te begeleiden;
  2. snoei om volwassen bomen veilig te houden;
  3. snoei in specifieke vormen.

Jonge bomen

We snoeien jonge bomen in principe 1x per 2 jaar. Op deze manier zorgen we ervoor, dat er voldoende ruimte is om onder de kroon door te lopen of rijden. Daarnaast verwijderen we takken die invloed kunnen hebben op de kroonstabiliteit op latere leeftijd.

Volwassen bomen

Volwassen bomen snoeien we afhankelijk van de soort gemiddeld eens per 3-5 jaar. Hierbij halen we voornamelijk dood hout en eventuele onregelmatigheden in de kroon weg. De snoei is gericht op het veilig houden van de bomen. In de gemeente Noordwijk staan een groot aantal vormbomen zoals leibomen, knotbomen en zuilbomen. De leibomen en zuilbomen snoeien we elk jaar en de knotbomen gemiddeld 1x per 4 jaar.

Snoei in specificieke vormen

We nemen alleen de kroon van een boom in als de kroon tegen de gevel aangroeit.

Maatregelen naast normale onderhoud

Naast het normale onderhoud nemen we maatregelen als;

  • de veiligheid of gezondheid in gevaar is;
  • gevaarlijke situaties ontstaan door verhindering van de vrije doorgang;
  • er takken tegen de gevel aangroeien;
  • de verharding meer dan 3cm omhoog komt.

Geen maatregelen

We nemen geen maatregelen bij overlast van:

  • schaduwhinder/te weinig zonlicht;
  • bladval;
  • luizenplak.

Wanneer melding indienen via Fixi?

Alleen als er een onveilige situatie is door bomen of struiken, kan je een melding voor snoeien indienen via Fixi. Fixi is het systeem voor meldingen in de openbare ruimte. Je kan online een melding openbare ruimte indienen via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.

Eigen boom snoeien

Ga je jouw eigen boom snoeien? Dan kan je jouw snoeiafval op laten halen door Meerlanden of wegbrengen naar de milieustraat. Kijk voor meer informatie op onze pagina Takkenronde.