Maaien

De gemeente Noordwijk doet aan ecologisch beheer in bermen en oevers. De 1e meter van de berm maaien we minimaal 2x per jaar. De rest nemen wij niet automatisch mee. Hierdoor kunnen bermen en oevers er rommelig en onverzorgd uitzien. Klachten over het uiterlijk zijn voor de gemeente geen reden tot het stopzetten van ecologisch beheer.

Waarom ecologisch beheer in bermen en oevers?

Het introduceren van ecologisch beheer in bermen en oevers is een middel om de natuurkwaliteit, waterbergend vermogen en biodiversiteit lokaal te verhogen. Ecologisch beheer kan voedsel en/of leefgebied bieden aan veel verschillende dieren en planten. Van insecten tot kleine zoogdiertjes en vogels. Maaisel wordt soms wel en soms niet afgevoerd zodat toevoer van voedingsstoffen wordt voorkomen of juist gestimuleerd.

Ecologisch beheer en andere functies

Het openbaar groen heeft een gebruikerswaarde. Daarom moeten wij bij het ecologische beheer ook rekening houden worden met andere maatschappelijke functies in de openbare ruimte. Zichthoeken voor verkeer moeten bijvoorbeeld laag blijven voor een goed overzicht. Daarnaast zijn er ook speelvelden of hondenuitlaatplekken waar langer gras niet wenselijk is.

Wanneer melding indienen via Fixi?

Alleen als er een onveilige situatie is, kan je een melding voor maaien indienen via Fixi. Fixi is het systeem voor meldingen in de openbare ruimte. Je kan online een melding openbare ruimte indienen via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij de veelgestelde vragen hoe je een melding maakt. Of bel met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.