Adoptiegroen aanvragen

Steeds meer inwoners in de gemeente Noordwijk adopteren een stukje gemeentegroen. Ze vinden het leuk om met elkaar hun omgeving een mooi groen accent te geven en dat met elkaar te ontwikkelen en te onderhouden. Meer groen zorgt ook, dat jouw straat beter bestand is tegen klimaatveranderingen zoals wateroverlast. En is goed voor insecten en vogels. Het kan daarbij gaan om een:

 • Geveltuintje: een strook openbare ruimte begroeit met planten tegen de gevel van een woning.
 • Boomspiegel: de ruimte rond de voet van een boom.
 • Groenstrook: een groter stuk groen.

Adoptiegroen aanvragen

Heb je ook interesse om een stukje gemeentegroen bij jou in de buurt in te richten en te onderhouden? Lees dan onderstaande spelregels/richtlijnen en stuur een e-mail naar de gemeente Noordwijk. Wij kijken uit naar jouw initiatief. Met elkaar maken we graag werk van een fijn stukje groen voor jouw deur, in jouw straat, wijk, of leefomgeving. Samen maken we de gemeente Noordwijk nog groener!

Adoptiegroen aanvragen per e-mail

Spelregels geveltuintje
 • Zorg dat er op de stoep een loopruimte overblijft van minimaal 1.20 meter. Snoei overhangende takken bijtijds.
 • De geveltuin mag maximaal 60 centimeter diep zijn. Gemeten vanaf de gevel van jouw woning. Dat zijn 2 stoeptegels (een stoeptegel is 30×30 centimeter).
 • Graaf het zand in de geveltuin minimaal 30 centimeter uit (maximaal 45 centimeter) en vervang het door tuingrond.
 • Weet je dat er kabels en leidingen in de grond liggen? Dan kan je de tuin verhoogd aanleggen met stapelblokken.
 • Laat straatnaamborden zichtbaar en denk aan het openhouden van de ventilatieroosters van jouw woning.
 • Plant om overlast te voorkomen geen grote prikkende struiken, bomen of struiken die later bomen worden.
 • De geveltuin wordt door de bewoner van de woning onderhouden.
 • De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg.
Spelregels boomspiegel
 • Maak gebruik van de bestaande grond in de boomspiegel. Als deze grond niet geschikt lijkt, levert de gemeente compost (maximaal 2 zakken) ter verbetering van de grond.
 • Maak zichtbaar dat de boomspiegel door jou in zelfbeheer is genomen door het plaatsen van een markering. De gemeente levert hiervoor een bordje of andere markering aan.
 • Je mag de boomspiegel af en toe bemesten met natuurlijke mest, maar je mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.
Spelregels groenstrook
 • Toekomstbestendig adoptieplan opstellen in overleg met de gemeente met aandacht voor:
  • het beeld dat je wilt neerzetten;
  • eventuele aanpassingen aan het bestaande groen;
  • het onderhoud;
  • hoeveel tijd (en energie) je in het onderhoud wilt steken, wat vindt de buurt leuk en willen zij ook een handje helpen?
 • In principe geldt dat het groenvak in beheer wordt genomen in de huidige groenstaat. Omvorming of reconstructie van het groenvak is niet aan de orde voorafgaand aan het uitgeven van het groenbeheer.
 • In zeer uitzonderlijke gevallen kan de gemeente tegemoet komen aan kleine verzoeken tot financiële ondersteuning. De praktijk leert echter dat met name bij grote oppervlakten adoptiegroen opstartkosten en/of beheerkosten een rol spelen. Voorbeelden zijn de aanplant van enkele kleine planten boompjes om groenvakken goed gevuld te krijgen. Of de afvoerkosten van gft-afval dat niet in de eigen gft-container past. In voorafgaand overleg met de groenbeheer kan dan bekeken worden of een financiële vergoeding op zijn plaats is. Ook kan de gemeente kosten hebben bij de teruggave van adoptiegroen welke niet meer voldoet aan de eisen van de gemeente. Herinrichting van deze stukjes teruggegeven adoptiegroen kan dan aan de orde zijn.
Richtlijnen beplanting
 • Bij de plantkeuze is aandacht voor de standplaats dicht bij zee en de functie van planten voor flora en fauna.
 • Het adoptiegroen moet vrij blijven van invasieve soorten, planten die giftig zijn of irritatie kunnen veroorzaken.
 • Adoptiegroen mag af en toe bemest worden met natuurlijke mest, maar er mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.
 • Je mag geen afrastering en/of particulier toebehoren (tuinmeubilair, bloempotten, verharding, vuilcontainer) rondom het adoptiegroen plaatsen.
 • Als de gemeente werkzaamheden moet verrichten in/nabij het adoptiegroen, kan de gemeente helaas geen verantwoordelijkheid dragen voor beschadiging, (tijdelijke) verwijdering en/of het uitbeheer nemen van het adoptiegroen. Na het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen eventueel nieuwe afspraken worden gemaakt.