800 extra bomen

Gemeente Noordwijk plant de komende jaren 800 extra bomen. Begin 2024 start het project met een participatieproject. De gemeente nodigt inwoners uit om mee te denken over locaties voor de extra bomen. Samen maken we Noordwijk groener.

Algemeen

Het project is opgezet naar aanleiding van het collegewerkprogramma. Voor de uitvoering van het project is € 800.000,- beschikbaar gesteld. Een projectgroep begeleidt de uitvoering. Die is stapsgewijs ingericht. Het project is begrensd. In het 2e of 3e kwartaal van 2024 maakt de gemeente bekend op welke locaties de 800 bomen komen. De extra bomen worden geplant op gemeentegrond. De gemeente plant de bomen vervolgens in de plantseizoenen 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027. Verantwoordelijk wethouder is Theo Alkemade.

Groene punaise geprikt op de stoep als plek waar een boom zou kunnen staan

Participatie

Het project start medio januari 2024 met een participatie-traject. Een mooie kans dus voor iedereen om aan te geven wat naar zijn of haar idee een geschikte locatie is. En zo bij te dragen aan een paar belangrijke doelen: het vergroenen van onze straten, pleinen en buurten. Maar ook een kans om de schitterende natuur en de karakteristieke landschappen om en in onze gemeente te versterken. De wethouder nodigde daar de inwoners toe uit.

De groene bijdragen

Extra groen draagt bij aan:

 • Een fijne omgeving waarin we ons thuis voelen en waar we kunnen genieten van mooi groen.
 • Een leefomgeving die de impact van de klimaatveranderingen opvangt. Denk aan verkoeling bij hete dagen. Schaduw tegen fel zonlicht met een hoge ultraviolette straling. Het opvangen en vasthouden van regen. Het vasthouden kooldioxide enzovoort.
 • Het maken van schone en zuivere lucht.
 • Het in stand houden en verbeteren van de natuur in en om de gemeente. Gemeente Noordwijk ligt in het Nationaal Park Hollandse Duinen en door de gemeente lopen belangrijke natuurverbindingen. In de gemeente liggen natuurgebieden.
 • Het behouden van de mooie karakteristieke landschappen en deze nog wat mooier te maken met groen dat bij die landschappen hoort.
 • Het in stand houden van soortenrijkdom of het stimuleren van de komst van nieuwe soorten, bij voorkeur soorten die inheems zijn.

Wat wil de gemeente doen?

De gemeente wil de komende tijd dit doen:

 • Bij inwoners ideeën voor locaties ophalen om extra bomen te planten.
 • Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2024 de aangedragen ideeën beoordelen. De gemeente bepaalt dan waar de bomen geplant gaan worden. Die stap is nodig omdat niet elke boom op elke plek past. We moeten namelijk rekening houden met de zeewind, het type ondergrond, de beschikbare ruimte boven- en ondergronds en de veranderingen van het klimaat. De projectorganisatie/gemeente zorgt ervoor dat we de juiste boom op de juiste plek plaatsen zodat de bomen optimaal kunnen groeien.
 • De definitieve locaties selecteren. Met alle aandacht voor welk type boom en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het streven is dat de bomen gezond moeten kunnen groeien en vitaal volwassen kunnen worden. Dat streeft de gemeente na door de juiste boom op de juiste plek te planten. En daarbij een groeiplaats in te richten die een goede groei en vitaal volwassen worden bevordert. 
 • Een vervolgproject opzetten en inrichten. Dit is dan gericht op het daadwerkelijk planten van de 800 bomen.
 • De bomen vervolgens planten in de plantseizoenen 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027.

Uitgangspunten voor dit project

 • De bomen komen op gemeentelijke grond.
 • De projectorganisatie/de gemeente houdt rekening met dat de bomen niet te dicht tegen grond van inwoners komen te staan.
 • De boom heeft een goede groeiplaats nodig. De boom heeft ondergronds en bovengronds voldoende ruimte om te groeien.
 • De projectorganisatie/de gemeente houdt rekening dat er niet te veel takken over eigen grond van inwoners komen te hangen wanneer de boom volwassen is.
 • De projectorganisatie/de gemeente houdt rekening met de aanwezigheid van bestaande zonnepanelen.
 • De bomen die we planten zijn, waar mogelijk, inheems. Met de huidige veranderingen in het klimaat planten we bomen die geschikt zijn voor het toekomstige klimaat. We zorgen voor een gevarieerd bomenbestand.
 • Het gaat in dit project om extra bomen. Herplanten van bomen die zijn omgewaaid door de storm of bomen die dood zijn, vallen niet onder dit project.

Samen maken we Noordwijk

Misschien vind je het leuk om over meer onderwerpen mee te denken. Als je lid wordt van Samen Noordwijk zit je meteen goed. Het is het platform voor onze digitale inwonersparticipatie. Meld je aan op de website van Samen Noordwijk. Het is gratis. Gemeente Noordwijk kijkt uit naar jouw aanmelding. Samen maken we Noordwijk!