2 handen met 2 puzzelstukjes

Samenwerkende organisaties

De gemeente Noordwijk heeft verschillende zaken uitbesteed aan samenwerkende organisaties.

Voor ieder 1

Heb je een vraag over jeugdhulp of maatschappelijk werk? Dan kan je terecht bij Voor ieder 1.

Gekleurde letters.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Heb je een vraag over sociale zekerheid en de Wmo? Dan kan je terecht bij de ISD Bollenstreek.

Belastingen Bollenstreek

Heb je een vraag over de gemeentelijke belastingen en WOZ? Dan kan je terecht bij Belastingen Bollenstreek.

Parkeerservice Noordwijk (P1)

Heb je een vraag over parkeervergunningen en parkeren? Dan kan je terecht bij P1.

Milieustraat Katwijk

Wil je (grof)afval wegbrengen? Dan kan je terecht bij de milieustraat Katwijk.

Milieustraat Noordwijkerhout

Wil je (grof)afval wegbrengen? Dan kan je terecht bij de milieustraat Noordwijkerhout.

Meedenkersnetwerk

Heb je een vraag over sociale contacten, activiteiten, wonen, zorg of financiën? Dan kan je voor onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij het Meedenkersnetwerk.

Welzijn Noordwijk

Heb je een vraag over welzijn, activiteiten, vrijwilligers en mantelzorgers? Dan kan je terecht bij Welzijn Noordwijk.

Sportbedrijf Noordwijk

Heb je een vraag over sport en cultuur of sportaccommodaties? Dan kan je terecht bij Sportbedrijf Noordwijk.

Erfgoed Leiden en Omstreken

Heb je een vraag over historische informatie? Dan kan je terecht bij Erfgoed Leiden en Omstreken.

Noordwijk Marketing

Wil je toeristische informatie? Dan kan je terecht bij Noordwijk Marketing.

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Heb je een vraag over milieu, (ver)bouwen en omgevingsvergunningen? Dan kan je terecht bij de ODWH.