Huisregels

Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk om haar bezoekers gastvrij, in een positieve sfeer en veilig te ontvangen. Wij verwachten van onze medewerkers, dat zij jou met respect behandelen. Van jou verwachten wij hetzelfde respect richting andere bezoekers en onze medewerkers. We hebben daarom een aantal huis- en gedragsregels opgesteld. Zo blijft het gemeentehuis een prettige en veilige plaats voor iedereen. Respecteer je onze huisregels niet? Dan moeten wij helaas optreden.

Onze huis- en gedragsregels:

 • Heb respect voor elkaar: schelden, dreigen, discrimineren, agressie, geweld en/of vernieling hoort hier niet bij.
 • Bellen: houd rekening met jouw omgeving. Ben je aan de beurt bij een balie? Leg jouw telefoon even weg.
 • Laat zien wie je bent: we willen graag weten wie je bent. Daarom is gezichtsbedekking niet toegestaan.
 • Hulp- en geleidehonden zijn welkom in het gemeentehuis. Het meebrengen van andere (huis)dieren is niet toegestaan.
 • Wij verzoeken je niet langer dan nodig in het gemeentehuis te blijven.
 • Maak je tijdens jouw bezoek aan het gemeentehuis een foto, film- of geluidsopname? En is hierop een bezoeker of medewerker te zien of horen ? Dan ben je verplicht hier vooraf toestemming voor te vragen. In verband met privacy van onze bezoekers en medewerkers.
 • Roken, gebruik van drugs en/of alcohol is niet toegestaan in het gemeentehuis.

Toezicht en maatregelen

Wij letten erop, dat iedereen zich aan de huis- en gedragsregels houdt. Bij het overtreden van onze huis- en gedragsregels, zullen wij jou hierop aanspreken. Als je de aanwijzingen van onze medewerkers niet opvolgt, dan kan de gemeente besluiten:

 • je niet verder te woord te staan en je te verzoeken het gebouw te verlaten;
 • een schriftelijke waarschuwing uit te reiken of naar jouw huisadres te sturen;
 • bij herhaling en bij ernstige overtredingen de toegang het gemeentehuis voor een bepaalde periode te ontzeggen;
 • de dienstverlening tijdelijk te stoppen;
 • een combinatie van bovenstaande maatregelen op te leggen.

Bij bedreiging, geweldsdelicten of bij materiële schade schakelen wij altijd de politie in voor het opmaken van een proces-verbaal. En het doen van aangifte. Alle schade wordt op de dader verhaald.