Opgave Dienstverlening

Gemeente Noordwijk streeft naar dienstverlening die een rapportcijfer 8 waard is. Daar gaan wij voor! Wij doen dat graag samen met jou. 

Start 2-meting dienstverlening 

De gemeente Noordwijk wil graag van jou weten, hoe je onze dienstverlening op dit moment ervaart. Daarom is op 11 april 2023 het jaarlijkse klantbelevingsonderzoek naar onze dienstverlening gestart. Dit onderzoek is een 2-meting om te zien of we op de goede weg zijn en waarin we verder kunnen verbeteren.  

Vragenlijst algemene 2-meting 

De opzet van de 2-meting is iets anders dan de vorige metingen. Dit was nodig. We willen graag feedback van inwoners die in het afgelopen jaar contact met de gemeente hadden. De vragen in deze 2-meting sluiten daarom aan bij de eerdere metingen, maar zijn niet exact hetzelfde. We kunnen hierdoor de resultaten vergelijken, maar we krijgen ook extra informatie die past bij wat we nú willen weten.   

Meten op contactervaring 

Als aanvulling op de algemene 2-meting, zijn we vanaf 11 april 2023 ook met contactonderzoeken gestart. Hiermee krijgen we een goed beeld van jouw ervaringen op recente contacten met de gemeente. We nodigen inwoners uit mee te doen met een kort onderzoek. Dit gaat over een recent contact met de gemeente via: 

  • telefoon; 
  • baliebezoek; 
  • websitebezoek; 
  • melding openbare ruimte (Fixi); 
  • informatieverzoek. 

Onderzoeksresultaten 0 en 1-meting 

We hebben al 2x eerder vragenlijsten uitgezet over onze dienstverlening. Hieruit hebben we veel waardevolle informatie verkregen. We zijn vervolgens aan de slag gegaan met de feedback die je gaf. 

Meer informatie