Voetgangersgebied in centrum Noordwijkerhout

7 november 2023, 17:25
Zomerafsluiting van het gebied rond Witte Kerkje

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad een investeringskrediet van € 200.000,- voor het instellen van een voetgangersgebied in het centrum van Noordwijkerhout voorzien van een dynamische afsluiting. Stap voor stap krijgt het project vorm.

Dynamische afsluiting met pollers

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind oktober 2023 een vervolgbesluit genomen over het instellen van een voetgangersgebied in het centrum van Noordwijkerhout, voorzien van een dynamische afsluiting met zogeheten pollers.

Nog veel dat nader uitgewerkt moet worden

Het college zal de gemeenteraad vragen hiervoor een investeringskrediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen. De gemeenteraad zal dit verzoek behandelen op dinsdag 19 december. Ondertussen bereidt de gemeente het instellen van het voetgangersgebied verder voor. Veel zaken moeten daarbij nog uitgewerkt worden.

Een kloppend wettelijk kader

Zo voert de gemeente bijvoorbeeld overleg over de venstertijden waarbinnen de pollers omhoog staan en het gebied voor gemotoriseerd verkeer afgesloten is. De gemeente draagt er zorg voor, dat het wettelijke kader klopt en dat dit het instellen van het voetgangersgebied eenduidig mogelijk maakt. Er zijn nog enkele lastige, maar belangrijke details, die de gemeente de komende maanden uitwerkt.

Streven zomer van 2024

De gemeente werkt stap voor stap naar het gewenste resultaat en doet zijn uiterste best om de palen voor de zomer van 2024 in bedrijf te hebben, maar is wel afhankelijk van derde partijen als fabrikant, aannemer en netbeheerder. Die winstwaarschuwing is nodig in tijden van lange levertijden en een chronisch tekort aan technisch personeel.

Lees ook

Lees ook het eerder gepubliceerde webbericht ‘Centrumgebied Noordwijkerhout voetgangerszone’.