Van minirotonde naar kruispunt

7 november 2023, 17:09

Maak van de minirotonde Zanderij/Langevelderweg een kruispunt. Het college heeft besloten om het voorstel verder uit te werken. Voor elke verkeersdeelnemer veiliger, overzichtelijker en fijner.

Voor alle weggebruikers

In het collegewerkprogramma is het verkeersveiliger inrichten van de huidige rotonde Zanderij/ Langevelderweg opgenomen. Er is onderzocht hoe deze verkeerssituatie het best kan worden aangepast, zodat deze overzichtelijker en veiliger wordt. De voorgestelde oplossing: neem afscheid van de microrotonde en leg een voorrangskruispunt aan. Die oplossingsrichting zal nu verder uitgewerkt worden. Daarbij zal ook de verkeersveiligheid van fietsers verder worden verbeterd.

Ongebruikelijk

Er zijn weinig microrotondes in Nederland. Onderzoek naar dit soort rotondes wijst uit dat automobilisten niet beseffen dat het rotondes zijn, en ze geneigd zijn om de rotonde af te snijden. Dat ziet de gemeente ook gebeuren bij de microrotonde Zanderij/Langevelderweg. Door de microrotonde te vervangen door een kruispunt, ontstaat een duidelijkere en overzichtelijkere verkeerssituatie. Het gevoel van onveiligheid dat gebruikers hier ervaren zal naar verwachting moeten afnemen.

Ook voor de veiligheid van fietsers

Op detail zullen nog extra verkeersveiligheidsverbeteringen worden ingepast. Een van deze verbeteringen is het veiliger vormgeven van de fietsdoorsteek in het verlengde van de Boekhorsterweg door de middenberm in de Langevelderweg iets te verlengen. Hierdoor kunnen fietsers in 2 fasen oversteken, en kunnen zij op logische wijze op het fietsnetwerk langs de Langevelderweg aansluiten.

Ruimte voor een kunstwerk

Een andere verbetering is het ‘strekken’ van het fietspad aan de zuidzijde van de kruising. Het weghalen van de microrotonde betekent dat dit hoeft niet langer uit te buigen, maar netjes rechtdoor kan lopen. Dat ziet er overzichtelijker uit, fietst veiliger en comfortabeler en er ontstaat meer ruimte voor groenere invulling. Deze groene invulling kan dan eventueel ook worden gecombineerd met het kunstwerk (de bloembol) en eventueel een bankje waar fietsers even kunnen rusten