Led verlichting op alle hoofdroutes in Noordwijk

13 oktober 2023, 10:55

Energiezuinig en dimbaar. Gemeente vervangt 518 lampen op alle hoofdroutes in Noordwijk door led lampen. Dat betekent: veel energiebesparing en veel CO2-reductie.

Zuiniger en dimbaar

Vanaf maandag 16 oktober 2023 start gemeente Noordwijk met het vervangen van 518 lampen door led lampen. Langs alle hoofdroutes en ontsluitingswegen: lampen met een hoog energieverbruik eruit; een energiezuinige led lamp met een dimmogelijkheid erin. De werkzaamheden duren tot en met het einde van dit jaar.

Veel energiewinst

Met de actie behaalt de gemeente een hoge energiewinst. De oude lampen verbruiken namelijk veel energie. De nieuwe veel minder en hebben bovendien de mogelijkheid om te dimmen in de nacht. Hierdoor kan extra energie worden bespaard.

Energiebesparing

De gemeente gaat uit van een 6% aan energiebesparing op de gemeentelijke openbare verlichting. Dit komt overeen met een energiewinst van ongeveer 78MWh per jaar Omgerekend is dit gelijk het energieverbruik van 31 gemiddelde huishoudens in Nederland per jaar ofwel 3.384 enkele reizen van Amsterdam naar Parijs met de HSL.

CO2-reductie

Ook gaat de gemeente uit van een vermindering de CO2-uitstoot omdat de openbare verlichting minder stroom verbruikt. CO2 is het broeikasversterkende gas dat vrijkomt bij de energie-opwekking met fossiele brandstoffen. Het draagt bij aan de opwarming van de aarde. Het gaat om ongeveer 47 ton CO2.

De openbare verlichting verduurzamen

De vervanging past in de koers die de gemeente vaart. Gemeente Noordwijk zet zich in voor een betrouwbare, veilige, energiezuinige en duurzame verlichting. Door oude lampen met een hoog energieverbruik binnen de openbare verlichting te vervangen voor energiezuinige led lampen maakt de gemeente de gewenste slag.