Invoering Omgevingswet

5 oktober 2023, 11:33
Handreiking Participatie gemeente Noordwijk

Op 2 oktober 2023 was de aftrap van de publiekscampagne Omgevingswet. Een wet die geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Nederland. Wat houdt de komst van de wet in?

Gemeente Noordwijk bereidt zich voor

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 van kracht. Ook gemeente Noordwijk bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. De landelijke campagne richt zich op alle inwoners van Nederland. Dus ook de inwoners van gemeente Noordwijk.

Jouw en mijn leefomgeving

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. Dat heet de ‘leefomgeving’. De nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt en de wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. Ze krijgen met de Omgevingswet te maken als ze iets willen veranderen in hun leefomgeving.

Voorbeelden

Bijvoorbeeld als je plannen hebt om jouw huis te verbouwen, een evenement wil organiseren of als je als ondernemer een loods wil laten plaatsen naast jouw bedrijfspand. Je kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld als jouw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om jouw mening te geven over een verandering in jouw leefomgeving.

De belangrijkste wijzigingen

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar je straks online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt vinden of doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen van de gemeente worden overgezet naar 1 omgevingsplan per 1 januari 2024. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels over bijvoorbeeld geluid en bodem. En het omgevingsplan kan ook regels bevatten over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. 
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist op jouw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer jouw vergunningaanvraag complex is kan het zijn dat jouw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid en particulieren zoals ontwikkelaars(participatie). Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken met de overheid en ontwikkelaars over grote en kleine bouwprojecten.

Participatie voorop

Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk dat iemand die een plan wil uitvoeren de omwonenden goed en op tijd erbij betrekt. Dat doet de plannenmaker door het plan te bespreken en door samen te werken met mensen of groepen die geraakt worden door het plan. We helpen graag daarmee. Lees de Handreiking Participatie Gemeente Noordwijk maar eens door.

Tot 1 januari 2024

Heb je een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente je al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. Je hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. Je moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig (al dan niet op nader verzoek van de gemeente) zijn aangeleverd.

Lees verder

Meer op de gemeentelijke webpagina Over de Omgevingswet.