Gemeenteraad 24 oktober: Alfons Morssink, Janus en De Albatros

26 oktober 2023, 12:07

De gemeenteraad van Noordwijk nam tijdens de raadsvergadering van 24 oktober 2023 afscheid van Alfons Morssink, fractievoorzitter van de Partij voor de Inwoners. Verder besprak de raad voorstellen over de verplaatsing het beeld Janus, de Verordening Nadeelcompensatie en een actuele motie over de behouden vaart van het schip ‘De Albatros’.

Partij voor de Inwoners

Alfons Morssink was de stuwende kracht achter de oprichting van de lokale Partij voor de Inwoners. Met hem als lijsttrekker kwam de partij bij de raadsverkiezingen van maart 2022 vanuit het niets met 4 zetels in de raad, én in het college. Alexandra Dik heeft Alfons Morssink opgevolgd als fractievoorzitter.

Vertrek Alfons Morssink met een bos bloemen.

John van der Klaauw werd tijdens de raadvergadering beëdigd als nieuw raadslid voor de Partij voor de Inwoners.

Beëdiging John van der Klaauw met een bos bloemen.

Verplaatsing Janus

De gemeenteraad sprak uitvoerig over de voorgestelde verplaatsing van het beeld Janus van het Vuurtorenplein naar de middenstip op de rotonde op het Vuurtorenplein. De Partij voor de Inwoners trok tijdens het debat hun amendement op het raadsvoorstel in en paste de ingediende motie aan. De gemeenteraad verwierp het raadsvoorstel voor de verplaatsing met 11 stemmen voor en 15 tegen.
In de aangepaste motie verzocht de Partij voor de Inwoners het college andere mogelijkheden om het beeld te verplaatsen te onderzoeken, daarbij te streven naar een bedrag van maximaal € 50.000,- voor de verplaatsing, en de resultaten van dit onderzoek voor te leggen aan de raad. Ook vragen ze het college met de projectontwikkelaar de verdeling van de kosten voor het verplaatsen te bespreken zodra de gemeente concrete uitvoeringsplannen heeft voor het Vuurtorenplein, dat in eigendom is van de gemeente. Ook de aangepaste motie werd door de raad verworpen met 11 stemmen voor en 15 tegen.

Nadeelcompensatie

Met de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat, veranderen de huidige nadeelcompensatie- en planschaderegelingen. De gemeente Noordwijk stelt in het raadsvoorstel ‘Nadeelcompensatie verordening 2024’ nieuwe regelingen voor. Tijdens de raadsvergadering adviseerde het college positief over beide ingediende amendementen. Het amendement van de PvdA, GroenLinks en D66 over een adviescommissie werd daarna aangenomen met 23 stemmen voor en 3 tegen. De raad nam ook het amendement van GroenLinks en de PvdA over de hardheidsclausule aan met 18 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Het raadsvoorstel werd daarna unaniem aangenomen.

De Albatros

De fractie van PUUR diende met GroenLinks, D66 en de PvdA de actuele motie ‘Behouden vaart voor De Albatros’ in. Het college ontraadde de motie onder andere vanwege de precedentwerking voor andere schepen op het strand. Daarna pasten de indieners de motie aan. In de motie verzoeken de partijen het college om met de nieuwe eigenaar van het schip de geldende wet- en regelgeving te inventariseren en een regeling te vinden om met ingang van 2024 de rondvaarten te kunnen hervatten. De actuele motie werd daarna aangenomen met 16 stemmen voor en 10 tegen.

Terugkijken

Je kunt de raadsvergadering online terugkijken. Zoek je de inbreng van een raadslid? Bij de bespreekpunten in de agenda op de site staan de sprekers. Als je klikt op een naam in de sprekerslijst start de video bij de betreffende spreker.