Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Met een VOG laat u zien, dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of de gemeente waar u staat ingeschreven. Daarna onderzoekt Justis of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden.

Maak online een afspraak (gratis)

Waarvoor VOG nodig?

Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. U kunt ook een VOG nodig hebben omdat: 

 • een toekomstige werkgever hierom vraagt;
 • u vrijwilligerswerk wilt doen en de organisatie hierom vraagt;
 • u zzp'er bent en een opdrachtgever hierom vraagt;
 • u een visumaanvraag doet;
 • u lid wilt worden van een schietvereniging;
 • u verhuist naar het buitenland.

Voorwaarden

Iedereen kan een VOG aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Doe de VOG-check van Justis om te zien wat uw kans op een VOG is.

Aanpak

Let op: op het internet zijn commerciële partijen actief die u vragen de VOG-aanvraag via hen in te dienen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Vraag uw VOG altijd aan bij de overheid. Hiermee bespaart u onnodige extra kosten. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op justis.nl

Online aanvragen zonder tussenkomst gemeente

Zo vraagt u online een VOG aan zonder tussenkomst van de gemeente: 

 • Vraag na bij de werkgever/organisatie of zij de aanvraag online kunnen klaarzetten via Justis.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt met iDEAL.

Met formulier via de gemeente aanvragen

Kan de werkgever/organisatie de aanvraag niet online klaarzetten? Dan ontvangt u een ingevuld aanvraagformulier van de werkgever/organisatie. U levert het aanvraagformulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Zo levert u het aanvraagformulier in bij de gemeente Noordwijk: 

 • U komt persoonlijk langs tijdens openingstijden van de publieksbalies. U kunt alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak (gratis) met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. U neemt mee:
  • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten;
  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.
 • U machtigt iemand schriftelijk per brief. De gemachtigde kan langskomen tijdens de openingstijden van de publiekbalies. De gemachtigde kan alleen op afspraak langskomen. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak (gratis) met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en neemt mee:
  • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten;
  • brief machtiging;
  • geldig identiteitsbewijs;
  • kopie geldig identiteitsbewijs volmachtgever;
  • pinpas (geen creditcard) of contant geld.

De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.  

VOG voor personen niet ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u: 

 • niet voorkomt in de BRP of;
 • als u geen vaste woon- of verblijfplaats hebt.

Gaat u in het buitenland wonen (emigratie) of werken (werkvergunning of visum)? En heeft u daar een VOG voor nodig? Vraag dan om een officieel document aan de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

VOG voor rechtspersonen

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder. Lees op justis.nl hoe u een aanvraag kunt indienen.

Kosten

Wat kost een VOG?

Aanvraag Prijs
Online aanvraag via Justis € 33,85 
Schriftelijke aanvraag via de gemeente € 41,35

Afhandeltermijn

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u van Justis te horen of u een VOG krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen 1,5 week.

Bezwaar

Als Justis geen VOG kan afgeven, ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt bezwaar maken met een brief. Hierin vertelt u waarom u de VOG wel moet krijgen. Na ontvangst van uw bezwaar neemt Justis een definitief besluit. Als dat een afwijzing is, kunt u opnieuw bezwaar maken. U kunt het besluit eventueel voorleggen aan de bestuursrechter.