Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Doel van de Wmo is, dat mensen, oud en jong, met of zonder beperkingen, naar eigen vermogen en zoveel mogelijk zelfstandig mee kunnen doen aan de maatschappij. Wel of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente in de vorm van verschillende voorzieningen. De gemeente heeft om dit te bereiken een vierjarenplan geschreven. 

Mee blijven doen in Noordwijk: beleidsplan Wmo

Dit beleidsplan voor periode 2013 - 2016 nodigt uit om mee te denken over hoe we samen met de inwoners en instellingen er nog beter voor kunnen zorgen dat iedereen in Noordwijk meedoet en meetelt. Wie een bijdrage levert aan de maatschappij, heeft iets om trots op te zijn en over te vertellen, krijgt de kans om zich te ontplooien. Het is voor de gemeente een uitdaging om naar maatwerk toe te werken door middel van samenspel met inwoners en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

Uw gemeente wordt verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, zoals de verzamelnaam officieel luidt van allerlei zorg- en ondersteuningstaken op het sociaal terrein. De zorg komt dichter bij de inwoners. Dit heeft ook te maken met de Wmo. Voor meer informatie over de ontwikkelingen op dit gebied zie het webonderdeel Sociaal Domein.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk