Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking getreden. In de wet Kinderopvang zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd over onder andere de veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang. Kindercentra en gastouderbureaus, die aan alle eisen voldoen worden opgenomen in het register Kinderopvang Noordwijk. Ouders, die zorg en arbeid combineren, kunnen een bijdrage in de kosten van kinderopvang aanvragen bij de belastingdienst. De opvanglocatie moet dan bijvoorbeeld wel opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
Vergoedingen voor kinderopvang lopen via de belastingdienst. Hiervoor kunt u niet bij de gemeente of het Lokaal Loket Noordwijk terecht.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Het LRKP is voor iedereen in te zien. In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang (zie onderstaande link).
Zie productinformatie voor meer informatie over hoe een kindcentrum opgenomen kan worden in LRKP.

Inspectie: handhaving kwaliteit kinderopvang

De gemeente heeft in 2013 het toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld voor kinderopvang. De GGD is vervolgens door de gemeente aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de opvang (zie voor Nota Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 2013 onderstaande download). Wanneer u de inspectierapporten zoekt, zoek dan in het LRKP de kinderopvangorganisatie op, vervolgens verschijnen bij het zoekresultaat ook de beschikbare inspectierapporten.

U bevindt zich hier : Home > Zorg en welzijn > Onderwijs > Wet Kinderopvang
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk