Sportbeleid

Sporten en bewegen vormen voor veel Noordwijkers een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven. Dit wordt ge├»llustreerd door een bovengemiddelde sportparticipatiegraad in Noordwijk en dat Noordwijk maar liefst 27 sportverenigingen telt die bij de Noordwijkse Sportraad zijn aangesloten. Sport levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan de sociale structuur en samenhang in de gemeente.
Het maatschappelijke belang van sport is groot en komt op verschillende manieren tot uiting zoals op het gebied van gezondheid, sociaal contact en opvoeding. Het is mede vanwege dit maatschappelijke belang dat de gemeente Noordwijk van mening is dat sportbeoefening voor iedereen mogelijk moet zijn! Hoe de gemeente dit onder andere wil bereiken staat uitgelegd in de Nota Sportbeleid: Sterk in beweging! Zie voor meer informatie over gemeentelijk sportbeleid onderstaande link naar de gehele sportnota.

Sportaanbod in Noordwijk

Er is in Noordwijk een groot aanbod van sportverenigingen. Van schaken tot voetbal het is allemaal mogelijk in onze gemeente.
Voor een actueel overzicht zie onderstaande link naar de digitale gemeentegids van Noordwijk.

Links 

U bevindt zich hier : Home > Zorg en welzijn > Sport > Sportbeleid
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk