Samenwerken aan een sterke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning. Noordwijk heeft een sterk plan voor ondersteuning ontwikkeld. De Transformatieagenda 2017 – 2018.

Met de regio opgesteld

Dat deed de gemeente met de andere vijf gemeenten in de Bollenstreek. Daarnaast hebben heel wat maatschappelijke organisatie en belangengroepen meegedacht een meegedaan. De Transformatieagenda 2017 – 2018 helpt daardoor goed om samen met elkaar verder te gaan. Samenwerken aan een sterke ondersteuning loont.

Vier uitdagingen zijn voor de Transformatieagenda de basis.

Uitgaan van wat mensen kunnen

De samenwerkende gemeenten willen inwoners beter in staat stellen zelf invulling te geven aan hun leefomgeving. Ook willen ze hun inwoners hierin beter ondersteunen. Hen helpen dit mogelijk te maken

Ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben

De gemeenten willen dat inwoners die het niet volledig op eigen kracht redden de juiste ondersteuning en hulp kunnen vinden. Hierbij richten ze zich op hun mantelzorgers. Zij moeten zich gesteund weten door hun gemeente.

Zorgen dat mensen de weg weten te vinden

De gemeenten streven ernaar om hulp en ondersteuning beter en meer in samenhang te ontsluiten voor hun inwoners en partners. Daardoor kunnen zij signalen eerder en beter opvangen.

Een agenda voor en door inwoners

De gemeenten gaan jaarlijks met hun partners en hun inwoners het beleid evalueren en verder invullen.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk