Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Door deze plichten moeten kinderen van vijf tot achttien jaar naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald. Daarna zijn zij verplicht om te werken, leren of beide te combineren. Dit is vastgelegd in de werkleerplicht. Kinderen moeten naar school. De ouders/verzorgers zijn verplicht hier op toe te zien. De school en de leerplichtambtenaar controleren dit. Er zijn wel onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen mogelijk (zie onderstaande link).

Eerder naar school

De meeste kinderen gaan al naar school als ze vier jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school voert over aanwezigheid en het volgen van het onderwijs. Deze regels gelden ook voor leerlingen die niet meer leerplichtig zijn.

Kwalificatieplicht

Na het laatste schooldag van het schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht . Daar zit geen dag tussen. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald. Of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2, 3, of 4- diploma. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig programma van onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. De kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf dagen per week in de schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Noordwijks Protocol Leerplicht

De gemeente en de scholen in Noordwijk informeren u door middel van de onderstaande brochure over de regels en afspraken over de toepassing van de Leerplichtwet. In deze brochure wordt de inschrijving van uw kind op de school en de taakverdeling daarbij beschreven. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de scholen in Noordwijk omgaan met verlof en verzuim.

U bevindt zich hier : Home > Zorg en welzijn > Onderwijs > Leerplicht
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk