Hulp en ondersteuning

Verschillende organisaties leveren hulp en ondersteuning in Noordwijk. Bepaal vooraf bij wie u moet zijn. Wat uw hulp- en ondersteuningsvraag is. Dan start u meteen goed.

 • Opvoeden en opgroeien

  U zoekt hulp en ondersteuning voor kinderen, het gezin, en misschien ook voor ouders. Daarvoor gaat u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk (CJG).

 • Jeugdhulp bij crisis

  • In geval van spoedeisende hulp en levensbedreigende situaties, bel 112.
  • Heeft u al een hulpverlener? Bel dan uw hulpverlener of huisarts.
  • In alle andere situaties, bel met 088-900-4000 (ook buiten kantooruren). U krijgt dan een medewerker van Kwadraad Maatschappelijk Werk.
 • Persoonsgebonden budget

  U hebt vragen over het persoonsgebonden budget. Krijgt u dit voor een kind. Voor de opvoeding. U gaat u naar het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk. Krijgt u het persoonsgebonden budget vanuit de Wmo. U gaat naar het Lokaal Loket Noordwijk.

 • Praktische ondersteuning

  U hebt praktische hulp en ondersteuning nodig bijvoorbeeld door huishoudelijke hulp of door hulpmiddelen. U gaat naar het Lokaal Loket Noordwijk.

 • Verandering in kosten

  U maakt extra kosten vanwege de hulp en ondersteuning die u nodig hebt. U hebt daar vragen over. U gaat naar het Lokaal Loket Noordwijk.

 • Werk zoeken en gehandicapt

  U maakt extra kosten vanwege de hulp en ondersteuning die u nodig hebt. U hebt daar vragen over. U gaat naar de ISD Bollenstreek

 • Bijstand

  U ontvangt bijstand of u ontvangt een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet. U hebt daar vragen over. U gaat naar de ISD Bollenstreek.

 • U hebt een Wmo-indicatie en hebt vragen over de regiotaxi

  U gaat naar de ISD Bollenstreek.

 • U bent of wordt mantelzorger

  U verzorgt voor een lange periode intensief uw partner of gaat dat doen. Voor u is er het Steunpunt Mantelzorg Noordwijk.

 • Hulp om alles te begrijpen

  U zoekt hulp en ondersteuning en merkt dat u het knap lastig vindt te begrijpen hoe het allemaal werkt. U gaat naar MEE-Cliëntenondersteuning.

 • Hulp bij het invullen van een formulier

  U hebt moeite met het invullen van een formulier. U vraagt hulp bij de formulierenbrigade.

 • Hoe werkt het stelsel van hulp en ondersteuning?

  Met de nieuwe wetgeving van het tweede kabinet Rutte, zijn gemeenten systeemverantwoordelijk gemaakt voor zo wat het hele Sociaal Domein.

  De gemeenteraad Noordwijk werkt achter de schermen nauw samen met de regiogemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen om zo goed mogelijke hulp en ondersteuning te organiseren voor zijn inwoners.

  Toch komen mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben niet bij de gemeente terecht. De uitvoeringstaken zijn namelijk belegd bij verschillende ketenpartners als de ISD Bollenstreek en het Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk. Daar vindt het klantencontact plaats. Bij het leveren van hulp en ondersteuning gaat men uit van de zelfredzaamheid van mensen. Er wordt gestreefd naar maatwerk.   

  Gemeente Noordwijk onderkent dat in het nieuwe stelsel vrijwilligers en mantelzorg een uiterst belangrijke bijdrage leveren aan het welslagen van het nieuwe stelsel van hulp en ondersteuning. Het verder uitbouwen van de participatiemaatschappij is een belangrijke opgave voor de gemeente. Samen met maatschappelijke organisaties trekt de gemeente op om de eigen kracht van de lokale gemeenschap te versterken.

  Politiek-verantwoordelijke voor het hulp en ondersteuningsstelsel

  Wethouder Marie José Fles (PvdA-GroenLinks). Stuur een e-mail naar de wethouder.

U bevindt zich hier : Home > Zorg en welzijn > Hulp en ondersteuning
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk