Cultuurbeleid

In de Cultuurnota 2013 – 2026 ‘Cultuur maken en beleven we samen’, geeft de gemeente aan welke zaken de komende jaren bijdragen aan een vitaal cultureel Noordwijk en binnen welke thema’s initiatieven worden verwelkomd en gesteund op het gebied van kunst en cultuur. In de gemeenteraad van donderdag 31 oktober 2013 is het nieuwe cultuurbeleid vastgesteld.

Speerpunten nieuw beleid

In het beleid voor de periode 2013 – 2016 wordt voortgebouwd op het beleid uit de vorige periode. Ook wordt ingezet op voortzetting van de hoofdpunten van het daarin geformuleerde beleid. Deze speerpunten betreffen de actieve deelname aan cultuur en het in stand houden van de mogelijkheden om te genieten van een divers aanbod in kunst en cultuur.

Ook ruimte voor nieuw initiatief

Behoud van wat er is, betekent niet dat er geen ruimte is voor nieuw initiatief. Nieuw aanbod en vernieuwing van bestaande initiatieven zijn essentieel voor behoud van een aantrekkelijk, vitaal en veelzijdig cultureel aanbod. Voorzetting van uitgangspunten van het beleid van 2009 - 2013 betekent evenmin dat er geen wijzigingen in het beleid zijn. Er worden in het cultuurbeleid accenten gelegd op toegankelijkheid, samenwerking en cultureel ondernemerschap. Inhoudelijk worden zowel het cultureel erfgoed en het muziekonderwijs benadrukt. Natuurlijk wordt ingegaan op de visie en doelstellingen voor het bestaande aanbod in amateurkunst, culturele evenementen en op de rol en positie van de Muze.

U bevindt zich hier : Home > Zorg en welzijn > Kunst en cultuur > Cultuurbeleid
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk