Adviesraad Sociaal Domein i.o.

(voorheen: Wmo Platform & Raad voor Wonen en Zorg en Welzijn (RWZW))

De adviesraad Sociaal Domein bestaat uit bewoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Het adviseert de gemeente bij de invoering en de uitvoering van de Wmo. Wie informatie en advies wil op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dus over de Wmo, kan langskomen bij het lokaal loket in het gemeentehuis.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

Het Wmo Platform bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die veel te maken het met de Wmo zoals de ouderenbonden, wijkverenigigingen en belangenorganisaties. Zie voor de leden van het Wmo Platform Adviesraad Sociaal Domein en de contactgegevens onderstaande link.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk