Windmolenpark Luchterduinen

In het kader van rijksbeleid met het oog op duurzame energievoorziening (internationale afspraken reductie CO2) is en van de onderdelen de realisatie van windmolenparken voor de kust van Nederland (zie onderstaande link naar de kaart met locaties). In het belang van de toeristische badplaats Noordwijk zijn de projecten van belang waarbij sprake is van zichtbaarheid vanaf de kustlijn. Het windmolenpark Luchterduin is het meest actueel.

Niet in het zicht

Het college verzet zich samen met andere kustgemeenten tegen de komst van een windpark voor de kust. Blijkens de plannen komt het windpark te liggen op een afstand van 23 kilometer uit de kust, maar zal bij mooi weer duidelijk zichtbaar zijn. Het college is tegen. De redenering: een onbelemmerd uitzicht op de horizon is een van de meest bepalende kenmerken van de badplaats Noordwijk. Die weidsheid ervaar je al als je vanaf het Picképlein richting boulevard gaat, laat staan vanaf de duinen en het strand. Die beleving moet je niet willen aantasten. Natuurlijk zijn Noordwijkers daaraan gehecht, maar niet alleen zij. Zoveel mensen komen er speciaal voor naar de kust. Het gaat er dan ook niet om dat wij zo nodig een ontwikkeling uit onze eigen tuin willen weghouden. De duinen en het strand, met het onbelemmerde uitzicht, behoren tot de voortuin van heel Nederland en ook daarbuiten. De belangen van iedereen die de eigenheid van de kust waardeert zijn met dit plan in het geding.

Ons verzet doet trouwens niets af aan onze betrokkenheid bij duurzaamheid, integendeel. Daar werken we hard aan, zoals blijkt uit projecten ter stimulering van zonne-energie. Ook ons erkend schone strand en de jaarlijkse toekenning van kwaliteitskeurmerken als de Blauwe Vlag, of de Quality Coast bewijzen dit. Het college is dan ook niet tegen windenergie, maar zegt wel: leg zo'n park nog wat verder uit de kust vandaan.  

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u per e-mail contact opnemen met Eneco info@enecoluchterduinen.nl De publicaties met betrekking tot de procedures worden door het rijk ook bekend gemaakt in De Volkskrant en de Staatscourant (en voor zover van toepassing in lokale weekbladen). Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met de heer W.J. Crama per e-mail w.crama@noordwijk.nl
 

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk