Wat is wijkgericht?

Wijkgericht werken richt zich op de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Het is een manier om burgers mee te laten praten, mee te laten denken en beslissen maar vooral ook mee te laten doen met zaken die spelen in hun wijk. Het gezamenlijk hoofddoel is de leefbaarheid in Noordwijk te vergroten. Leefbaarheid is een veelomvattende term en kan kortweg onderverdeeld worden in de fysieke leefomgeving en sociale cohesie of samenhang.

Andere doelen vanuit wijkgericht werken:

  • Werken naar een integrale aanpak van ontwikkeling nieuw beleid en projecten.
  • Bewoners en andere belanghebbenden vroegtijdig betrekken bij ontwikkelingen in de wijk.
  • Monitoren aan de hand van leefbaarheidsonderzoek op wijkniveau.
  • Ruimte bieden voor bewonersinitiatieven en wijkverenigingen..

Wijkverenigingen

Wijkverenigingen spelen een cruciale rol binnen het Wijkgericht Werken. De doelstellingen en activiteiten  kunnen per wijkvereniging sterk verschillen; waar de ene vereniging meer een gezelligheidsvereniging is, ziet de ander haar rol meer in advisering bij de inrichting van de openbare ruimte. Voor de gemeente  zijn wijkverenigingen de ogen en oren van de wijk en de structurele gesprekspartner bij oa beleidsvraagstukken en projecten.

De gemeentelijke wijkregisseur kan helpen een wijkvereniging op te richten. Zo kan ondersteuning worden gegeven bij het opstellen van de statuten, de gang naar de notaris en het aanvragen van subsidie bij de gemeente voor de wijkvereniging.

Wijkregisseur

Voor zaken die de leefbaarheid aangaan (anders dan een melding of reparatieverzoek) is een contactpersoon, de 'wijkregisseur', als eerste aanspreekpunt aangesteld. De wijkregisseur onderhoudt contact met wijkverenigingen, gemeentelijke afdelingen en andere partijen. Hij is op de hoogte van op stapel staande projecten en beleidsmatige ontwikkelingen.

Wijkgericht werken - Afspraak Wijkregisseur

Wanneer u iets wil bespreken met de wijkregisseur en eventueel de wethouder,  dan kan dat op afspraak. U kunt een afspraak maken met de wijkregisseur, zie bij de links de contactgegevens.

Projecten

Er zijn op dit moment geen nieuwe projecten.

U bevindt zich hier : Home > Wonen > Wijkgericht werken > Wat is wijkgericht?
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk