Visies, nota's en ruimtelijke plannen

Op deze pagina vindt u beleidsdocumenten die betrekking hebben op de inrichting van de woonomgeving in Noordwijk. Naast de algemene structuurvisies staan er ook plannen met een specifiek onderwerp op, zoals de Woonvisie en de Welstandsnota. Een apart onderdeel gaat over ruimtelijke plannen. De bestemmingsplannen en de afwijkingen daarop zijn de meest concrete plannen. Deze kunnen direct van invloed zijn op uw woonomgeving.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk