Strandbeleid

De strandnota genaamd ‘Kwaliteit aan de kust’ 2015-2020 heeft tot doel om voor de komende vijf jaar richting te geven aan de gewenste ontwikkelingen op het strand van Noordwijk en een verdere kwaliteitsimpuls te realiseren. We richten ons op het versterken van de beleving van de kwaliteit van het Noordwijkse strand, het strandgebruik, de strandaccommodaties, het strandbeheer, openbare voorzieningen en openbare orde en veiligheid. Deze gewenste ontwikkelingen zijn als uitvoeringspunten opgenomen in de nota en worden gedurende de looptijd van de nota gefaseerd gerealiseerd.

U bevindt zich hier : Home > Wonen > Strand > Strandbeleid
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk