Sociaal Economische Visie

De gewenste sociaal-economische ontwikkeling van Noordwijk aan Zee is het onderwerp van de Sociaal Economische Visie (SEV). Hierin geeft het gemeentebestuur, in samenspraak met inwoners en ondernemers, aan hoe Noordwijk aan Zee haar imago als kwaliteitsbadplaats beschermt en waar nodig opnieuw inhoud geeft. Daarbij kiest Noordwijk voor kwalitatieve groei omdat niet alleen het economische klimaat moet worden versterkt, maar ook het woon- en leefklimaat er beter op moet worden. Uitgangspunt is: Iedereen baat bij de badplaats!

Samenhang met andere visies

In de SEV wordt nadrukkelijk rekening gehouden met eerder ontwikkelde visies, zoals de toekomstvisie. De SEV is medebepalend voor de verdere planontwikkeling van de badplaats. Tijdens het opstellen van de SEV is overleg gevoerd met betrokkenen en belanghebbenden in de toeristische en economische sfeer. Door in te zetten op sociaal-economische ontwikkelingen kan Noordwijk zich verder ontplooien als een aantrekkelijke vierseizoenen badplaats waar het goed toeven is voor inwoners, congresgangers, strandgenieters en toeristen.

Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk