Openbaar groen

Naast de beschermde natuur in het buitengebied, is er ook natuur binnen de bebouwde omgeving te vinden. Openbaar groen bepaalt voor een groot deel de sfeer van woonwijken. Deze natuur heeft tevens waarde voor dieren en planten. Zo liggen in Noordwijk wegbermen met bijzondere plantengroei.

Bij nieuwbouw en renovatiewerk wordt al bij de planning rekening gehouden met de natuur. Bij sloop wordt vooraf onderzocht in hoeverre vleermuizen en vogels van de oude gebouwen gebruik maken en zo nodig wordt naar vervangende ruimte gezocht. In het gemeentelijke groenbeheerplan is beschreven hoe het openbaar groen wordt beheerd.

U bevindt zich hier : Home > Wonen > Natuur en milieu > Openbaar groen
Lees deze pagina voor
OndernemenDigitale balie

Logo Noordwijk European City of Sport 2017

Contact

(071) 36 60 000
gemeente@noordwijk.nl

Bezoekadres

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Contactgegevens

Publieksbalies

Openingstijden
Afspraak maken
Lokaal Loket 

Logo Noordwijk Marketing - Visitor info Noordwijk